Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Przedborów
Nadleśnictwo Przedborów
62 7320500
62 7320499
Nadleśniczy.
Wojciech Bąk
62 7320500
Zastępca nadleśniczego.
Dawid Bartczak
62 7320500
Główny Ksiegowy.
Justyna Pawłowska
62 7320500
Inżynier nadzoru.
Marcin Frąckowiak.
62 7320500
Inżynier nadzoru.
Agnieszka Blaźniak
62 7320500
Sekretarz.
Justyna Piszczorowicz
62 7320500
Kontakt z mediami - rzecznik prasowy Nadleśnictwa
Marek Nowel
62 7320500

Dział Gospodarki Leśnej

Małgorzata Grzesiek
Specj. SL ds. użytkowania lasu i marketingu.
Tel.: 62 7328507; 62 7320500 wew. 43,
Krzysztof Dziurla
St. specj. SL ds. ochrony lasu, łowiectwa.
Tel.: 62 7320500 wew. 33,
Wanda Serafinowska
Specj. ds sprzedaży.
Tel.: 62 7328506; 62 7320500 wew. 43
Szymon Hodyjas
Specj. ds. stanu posiadania.
Tel.: 62 7320500 wew. 45
Piotr Janek
St. referent. ds. stanu posiadania.
Tel.: 62 7320500 wew. 45

Dział Księgowości.

Sylwia Sieradzka
Specj. ds. finansowych.
Tel.: 62 7320500 wew. 47
Anna Kolanek
St. księgowa.
Tel.: 62 7328506; 62 7320500 wew. 35
Teresa Bujacz
St. księgowa.
Tel.: 62 7320500 wew. 40
Regina Kołodziej
St. księgowa.
Tel.: 62 7320500 wew. 36
Marta Sopart
St. księgowa.
Tel.: 62 7320500 wew. 40
Małgorzata Ilska
Księgowa.
Tel.: 62 7320500 wew. 40

Dział Administracji.

Lucyna Srzednicka
Specj. ds. administracji - sekretariat.
Tel.: 62 7320500 wew. 31
Wiesława Ciemna
Specj. ds. administracji.
Tel.: 62 7320500 wew. 34
Marek Kryś
Specj. ds. zamówień publicznych.
Tel.: 62 7320500 wew. 34
Marian Rokicki
Kierowca
Tel.: 62 7320500 wew. 34

Samodzielne stanowiska

Grażyna Kobiela
St. ds. pracowniczych.
Tel.: 62 7320500 wew. 39
Marek Nowel
Specj. ds. bhp i informatyki.
Tel.: 62 7309925, 62 7320500 wew. 52

Straż Leśna.

Łukasz Dybul
Strażnik leśny - komendant posterunku.
Tel.: 62 7320500 wew. 30
Hubert Stasierski
Strażnik leśny.
Tel.: 62 7320500 wew. 30