Gekennzeichneter Inhalt

Hodowla zagrodowo-klatkowa zająca szaraka.

PROGRAM ODBUDOWY POPULACJI ZAJĄCA SZARAKA Lepus europaeus L.

Taksacja pasowa prowadzona w latach 2001 – 2004 wykazała średni stan zająca w wysokości 5,5 szt. na 100 ha.
Początkowo w 2004 r została wybudowana jedna zagroda przejściowo-adaptacyjna o pow. 8,5 ha. 
W styczniu 2006 r. powstała na gruntach dzierżawionych druga zagroda o pow. 10,6 ha. Łącznie więc zaadoptowaliśmy do celów programu 19,1 ha użytków.
Grodzenia obiektu wykonano siatką wys. 2m (oczka 4x4 cm), siatka została wkopana w ziemię na głębokość 20-30cm. Dodatkowo na zewnątrz i wewnątrz na wysokości 30 - 40 cm od gruntu zamontowano pastuch. Po 5 miesiącach założono pastuch w górnej części opłotowania celem ochrony przed kunami. 
Zające do pierwszych zasiedleń w zagrodzie zostały zakupione OHZ PZŁ Bogucice-Pinczów (kieleckie), Nadleśnictwa Świebodzin oraz z hodowli klatkowej z Czech w roku 2005.
Etapy zasiedlania zagrody Nr 1  
 - 2005 r. - 39 szt. z OHZ N-ctwa Świebodzin,
 - 2006 r. - 8 szt. z K. Ł. „WENATOR" w Kielcach,
 - 2007 r. - 15 szt. z zagrody nr 2,
 - 2008 r. - 26 szt. z hodowli klatkowej Nadleśnictwa Przedborów,
 - 2009 r. - 22 szt. zajęcy z własnej hodowli klatkowej.
Zasiedlenie zagrody Nr 2  
 - 2006 r. - 27 szt. z OHZ N-ctwa Świebodzin,
 - 2007 r. - 21 szt. z własnej hodowli klatkowej,
 - 2008 r. - 20 szt. z OHZ N-ctwa Świebodzin, 12 szt. z hodowli własnej
 - 2009 r. - 23 szt. z własnej hodowli klatkowej
W następnych latach zagrody adaptacyjne są zasilane z własnej hodowli klatkowej.
Niezbędną w tak dużym przedsięwzięciu osłonę weterynaryjną objęła Katedra Epiozootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu z lekarzem prowadzącym – dr Michałe Bednarskim
Po odłowach wszystkie zające są ważone i znakowane.
Lekarz podaje uodparniające środki farmakologiczne:
• szczepionka przeciwko pomorowi – „CUNIWAC"
środki odrobaczające:
• przeciw kokcydiozie – „ BAYCOX"
• przeciw pasożytom jelit – „IWERMEKTYNA"
Początek hodowli klatkowej to styczeń 2007 r. Zostało wówczas postawionych 25 - szt. klatek i 10 tzw. odchowalników młodych zajęcy. 
Klatki zasiedlono w lutym 2007 r. populacją zajęcy z Czech  - 12 samców i 12 samic oraz hodowli polskiej nadleśnictwa Świebodzin, które również prowadzi własną zagrodę.
  - 16 samców i  13 samic
Efektem dotychczasowej hodowli i odbudowy pogłowia zająca w obwodzie 234 OHZ jest stały i widoczny przyrost jego populacji.
Potwierdzeniem są wyniki regularnie prowadzonych inwentaryzacji metodą „pasową" i liczenia w świetle reflektorów.
Obecnie można przyjąć, że populacja zająca została podwojona i kształtuje się na poziomie 10 – 11 szt. / 100 ha.
Na bazie prowadzonych działań w OHZ Nadleśnictwa Przedborów została napisana i obroniona praca magisterska pt. „Analiza przedsięwzięć zmierzających do odbudowy populacji zająca w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentu prowadzonego w Nadleśnictwie Przedborów",
której autorką była Pani Karolina Sułkowska, absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu – Wydziału Leśnego (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).
Dotychczas zebrane doświadczenia w hodowli zagrodowej jak i klatkowej zająca, śmiało mogą posłużyć do kolejnego opracowania dydaktycznego w postaci pracy doktorskiej.