Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o planowanych zabiegach ratowniczych sprzętem agrolotniczym

O G Ł O S Z E N I E

dotyczące wykonania planowych zabiegów ratowniczych drzewostanów z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego

Nadleśnictwo Przedborów informuje, że w dniach od 17.05 do 20.06 br. w części lasów położonych na terenie gmin: Galewice, Czastary oraz Sokolniki, planowane są zabiegi ratownicze w drzewostanów z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego.

Planowane tereny objęte zabiegiem:

Gmina Galewice powierzchnia 1630,01 ha – fragmenty lasów położonych przy miejscowościach: Ostrówek, Kużaj, Jeziorna - Leśnictwo Węglewice oraz przy miejscowościach: Przybyłów, Rybka, Piaski, Augustynów, Pawelce – Leśnictwo Szustry.

Do zabiegu zostanie użyty środek chemiczny „Dimilin480 SC” w dawce 0,1 l/ha

Planowane tereny objęte zabiegiem:

Gmina Czastary powierzchnia 401,97 ha – fragmenty lasu położonych pomiędzy miejscowościami: Przywory i Jaśki – Leśnictwo Czastary i Mieleszynek.

Do zabiegu zostanie użyty środek chemiczny „Dimilin480 SC” w dawce 0,1 l/ha

Planowane tereny objęte zabiegiem:

Gmina Sokolniki powierzchnia 1 241,75 ha – fragmenty lasu położonych pomiędzy miejscowościami: Zdzierczyzna, Szustry, Góry, Siedliska, Parcela.

Do zabiegu zostanie użyty środek chemiczny „Dimilin480 SC” w dawce 0,1 l/ha

Ponadto w części lasów położonych na terenie gmin: Kraszewice, oraz Czajków, planowane są zabiegi ratownicze w drzewostanów z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego.

Planowane tereny objęte zabiegiem:

Gmina Kraszewice powierzchnia 121,91 ha – fragmenty lasów położonych przy miejscowościach: Głuszyna, Kuźnica Grabowska – leśnictwo Kuźnica Grabowska.

Do zabiegu zostanie użyty środek chemiczny „Dimilin480 SC” w dawce 0,1 l/ha

Planowane tereny objęte zabiegiem:

Gmina Czajków powierzchnia 125,67 ha – fragmenty lasów położonych przy miejscowości: Muchy – Leśnictwo Kuźnica Grabowska.

Do zabiegu zostanie użyty środek chemiczny „Dimilin480 SC” w dawce 0,1 l/ha

 

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Przedborów